Covid 19

Information om Covid-19

Covid 19

Information Covid-19

I dessa Covid-19 virustider vill vi informera om hur vi förhåller oss avseende YKB utbildningar och övriga kurser.

Vi kontaktade Transportstyrelsen i fredags för att få information om ev. tillfälliga förändringar kring regler och bestämmelser samt vilka möjligheter som finns att genomföra utbildning i annan form ex. online. Transportstyrelsen låter meddela att inga dispenser kommer beviljas för YKB giltighetstider, däremot har Transportstyrelsen idag 2020-03-16 tagit beslut om undantag i reglerna om köroch vilotider.(https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/press/tsv2020-2297-undantagkovcorona.pdf) Dessa undantag är idag de enda som gjorts.

Med anledning av detta finns det inget som idag föranleder oss att ställa in några kurser snarare tvärt om. Transport och distribution måste fortgå. Det är, som vi brukar säga, samhällets blodomlopp. Vid våra kurser är det en liten begränsad grupp som deltar och vi som utbildar genomför dessa utbildningar som planerat med friska och symptomfria kursledare.

Vi uppmanar till insikt, eftertanke och respekt de närmaste veckorna och råder därför:

• Har du som deltagare någon form av förkylningssymptom oavsett orsak – Stanna hemma!

• Meddela oss att du inte kommer så vi kan planera in dig till ett annat tillfälle.

För att ta gemensamt ansvar och tänka ekonomiskt hållbart över tid i för både oss och våra kunder är våra bokningsvillkor generöst tilltagna och flexibla. Det innebär att avbokningar ända framtill kursdagen är OK med den konsekvens att vi fakturerar men med ett tillgodo till nästa möjliga kurstillfälle.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och WHO´s rekommendationer och riktlinjer och håller oss ständigt uppdaterade på ev. förändringar i direktiven. Gällande smittspridning är vetskapen hitintills den att har man inga symptom är man inte smittsam och det finns inga fall som motsäger detta. Vi kommer ändå att förstärka med extra uppmaningar till noggrann handhygien under kurstillfällena för att minimera alla eventualiteter.

Vänligen Håkan Lundgren
Verksamhetschef Herok Akademin AB

e-mail: info@herokakademin.se
Telefon: 010-551 97 00

HEROK AKADEMIN

Vi erbjuder yrkesutbildningar av absolut högsta kvalité

Kurser

Boka din kurs idag

Att välja Herok Akademin som din utbildare innebär att du får en utbildare som har lång erfarenhet och ett brett utbud på kurser inom transport, lager, logistik, byggbranschen och arbetsmiljö.

KONTAKT

Vill du boka en kurs eller kontakta oss?